Zápis

Pokud zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání ze zákona povinné, zapíše dítě do jiné, než spádové mateřské školy (Čtyřlístek, Srdíčko, U Slunečních hodin nebo Zahrádka), je povinen informovat o této skutečnosti Odbor školství a kultury městského úřadu Říčany.
Kontaktní osoba: Ivana Řeřichová,
E-mail: ivana.rerichova@ricany.cz

Nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek.

Zákonná povinnost

Přednostně jsou do MŠ přijímáni žadatelé příslušného školského obvodu v posledním roce před zahájením školní docházky, jejich předškolní vzdělávání je od 1. 9. 2017 ze zákona povinné.

Následně ředitelka postupuje dle kritérií.

Přijímány budou děti ze spádových oblastí. Viz. kritéria.


Přijímací řízení pro školní rok 2018-2019

Před zápisem


Den otevřených dveří 14.4.2018 od 8.30 do 11:30h. v obou budovách

Zápis 2.5.2018 od 9:00h. do 17:00h. v budově Domažlická

Veškeré informace budou zveřejněny do 28.3.2018

Elektronický systém bude spuštěn 1.4.2018

Po zápisu


V případě naplnění kapacity v jedné z budov (Kolovratská nebo Domažlická), má ředitelka právo umístit dítě podle volné kapacity do budovy druhé. V případě dotazů volejte ředitelku MŠ.