Zápis

Seznam přijatých žadatelů - viz níže -  Po zápisu - Vyvěšen dne 9.5.2019 ve 12:00h.

Elektronický systém bude zpřístupněn na https://skolky.ricany.cz  dne 1.4.2019 a ukončen 1.5.2019

Den otevřených dveří v obou budovách proběhne ve středu 10.4. od 17:00h. do 19:00h.

Zápis do MŠ Čtyřlístek proběhne 2.5.2019 v budově Domažlická od 9:00h. do 17:00h.

Pokud zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání ze zákona povinné, zapíše dítě do jiné, než spádové mateřské školy (Čtyřlístek, Srdíčko, U Slunečních hodin nebo Zahrádka), je povinen informovat o této skutečnosti Odbor školství a kultury městského úřadu Říčany.
Kontaktní osoba: Ivana Řeřichová,
E-mail: ivana.rerichova@ricany.cz

Nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek.

Zákonná povinnost

Přednostně jsou do MŠ přijímáni žadatelé příslušného školského obvodu v posledním roce před zahájením školní docházky, jejich předškolní vzdělávání je od 1. 9. 2017 ze zákona povinné.

Následně ředitelka postupuje dle kritérií.

Přijímány jsou děti ze spádových oblastí. Viz. kritéria.


Přijímací řízení pro školní rok 2019-2020

Před zápisem


Den otevřených dveří  v obou budovách - 10.4. 2019 od 17:00h. do 19:00h.

Zápis 2.5.2019 od 9:00h. do 17:00h. v budově Domažlická

Elektronický systém bude spuštěn 1.4.2019 a ukončen 1.5.2019

Po zápisu


Žadatelé, kteří nejsou uvedeni v seznamu, nejsou přijati. V případě uvolnění místa ředitelka postupuje dále podle kritérií. Š. Skůpová, ředitelka MŠ

V případě naplnění kapacity v jedné z budov (Kolovratská nebo Domažlická), má ředitelka právo umístit dítě podle volné kapacity do budovy druhé. V případě dotazů volejte ředitelku MŠ 731 449 153, 323 631 551.


Věkové složení tříd - 3-4,5 roku a 4,5 - 6/7let. O rozdělení do tříd rozhoduje vedení MŠ. Rozdělení do tříd bude známo první den nástupu do MŠ.