Zápis

 1.4. byl spuštěn elektronický systém zápisu do MŠ https://skolky.ricany.cz  

Zákonná povinnost

Přednostně jsou do MŠ přijímáni žadatelé příslušného školského obvodu v posledním roce před zahájením školní docházky, jejich předškolní vzdělávání je od 1. 9. 2017 ze zákona povinné.

Následně ředitelka postupuje dle kritérií.

Přijímány jsou děti ze spádových oblastí. Viz. kritéria.

Pokud zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání ze zákona povinné, zapíše dítě do jiné, než spádové mateřské školy (Čtyřlístek, Srdíčko, U Slunečních hodin nebo Zahrádka), je povinen informovat o této skutečnosti Odbor školství a kultury městského úřadu Říčany na adrese petra.nemeckova@ricany.cz 

Nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek.

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Před zápisem


1.4. byl spuštěn elektronický systém zápisu do MŠ  https://skolky.ricany.cz  

Další informace budou zveřejněny během března a dubna 2022. Výsledky budou zveřejněny 6.5.2022 ve 12:00h. na vratech MŠ a následně na webu MŠ. 

1.4. Spuštění elektronického systému.

2.5. Zápis - příjem žádostí pouze v budově Domažlická (k přijetí do obou budov) 9:00 - 17:00h.

Po zápisu


Žadatelé, kteří nebudou uvedeni v seznamu, nejsou přijati. V případě uvolnění místa ředitelka postupuje dále podle kritérií. Š. Skůpová, ředitelka MŠ

V případě naplnění kapacity v jedné z budov (Kolovratská nebo Domažlická), má ředitelka právo umístit dítě podle volné kapacity do budovy druhé. V případě dotazů volejte ředitelku MŠ Šárku Skůpovou 731 449 153, 323 631 551.


Věkové složení tříd - heterogenní. O rozdělení do tříd rozhoduje vedení MŠ. Rozdělení do tříd bude známo první den nástupu do MŠ.