Zápis

Elektronický systém je zpřístupněn na https://skolky.ricany.cz  - 1.4. - 1.5.2018 

Pokud zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání ze zákona povinné, zapíše dítě do jiné, než spádové mateřské školy (Čtyřlístek, Srdíčko, U Slunečních hodin nebo Zahrádka), je povinen informovat o této skutečnosti Odbor školství a kultury městského úřadu Říčany.
Kontaktní osoba: Ivana Řeřichová,
E-mail: ivana.rerichova@ricany.cz

Nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek.

Zákonná povinnost

Přednostně jsou do MŠ přijímáni žadatelé příslušného školského obvodu v posledním roce před zahájením školní docházky, jejich předškolní vzdělávání je od 1. 9. 2017 ze zákona povinné.

Následně ředitelka postupuje dle kritérií.

Přijímány jsou děti ze spádových oblastí. Viz. kritéria.


Přijímací řízení pro školní rok 2018-2019

Před zápisem


Den otevřených dveří 14.4.2018 od 8.30 do 11:30h. v obou budovách

Zápis 2.5.2018 od 9:00h. do 17:00h. v budově Domažlická

Elektronický systém bude spuštěn 1.4.2018, ukončen 1.5.2018

Po zápisu


Žadatelé, kteří nejsou uvedeni v seznamu, nejsou přijati. V případě uvolnění místa ředitelka postupuje dále podle kritérií. Š. Skůpová, ředitelka MŠ

V případě naplnění kapacity v jedné z budov (Kolovratská nebo Domažlická), má ředitelka právo umístit dítě podle volné kapacity do budovy druhé. V případě dotazů volejte ředitelku MŠ 731 449 153, 323 631 551.


Změna věkového složení tříd - 3-4,5 roku a 4,5 - 6/7let. O rozdělení do tříd rozhoduje vedení MŠ. Rozdělení do tříd bude známo první den nástupu do MŠ.