Třídy

V Mateřské škole Čtyřístek je 8 heterogenních tříd ve věku od 3 do 6/7 let. Jednotlivé třídy mají různá zaměření.

Uspořádání tříd - Domažlická

V  budově Domažlická jsou čtyři třídy po 28 a jedna po 15 dětech ve věku od 3 do 6/7 let. Vzdělávací činnost zajišt'ují dvě učitelky, ve třídě Mravenečci jedna.

Třída Veverek - výtvarné zaměření

Třída Žabiček - tanečně-pohybové zaměření

Třída Skřivánků - hudební zaměření

Třída Zajíčků - příroda a sport

Třída Mravenečků - environmentální

Uspořádání tříd - Kolovratská

V  budově Kolovratská jsou 3 heterogenní třídy - 16, 14 a 10 dětí ve věku od 3 do 6/7 let. Vzdělávání zajišt'ují dvě učitelky, ve třídě Ježečci jedna.

Lištičky - hudebně pohybové

Sovičky - literárně dramatické

Ježečci - sportovní

Vzhledem ke složení dětí, jejich počtu ve třídě a díky uspořádání většiny třídy jsou občas zařazovány dělené řízené činnosti, vzdělávací řízenou činnost zajišt'ují dvě učitelky, děti jsou rozděleny podle věkových skupin.