Třídy

POZOR ZMĚNA V USPOŘÁDÁNÍ TŘÍD OD ŠKOLNÍHO ROKU 2018-2019

Zaměření tříd se ruší.

Zachovány budou heterogenní třídy, avšak věkové skupiny v jednotlivých třídách budou omezeny. Tzn. - ve třídě nebude věkové rozpětí 3-6 let, ale zpravidla 3-4, 5-6.  

V Mateřské škole Čtyřístek je 8 heterogenních tříd ve věku od 3 do 6/7 let. Jednotlivé třídy mají různá zaměření.

Uspořádání tříd - Domažlická

V  budově Domažlická jsou čtyři třídy po 28 a jedna po 15 dětech ve věku od 3 do 6/7 let. Vzdělávací činnost zajišt'ují dvě učitelky, ve třídě Mravenečci jedna.

Třída Veverek - výtvarné zaměření

Třída Žabiček - tanečně-pohybové zaměření

Třída Skřivánků - hudební zaměření

Třída Zajíčků - příroda a sport

Třída Mravenečků - environmentální

Uspořádání tříd - Kolovratská

V  budově Kolovratská jsou 3 heterogenní třídy - 16, 14 a 10 dětí ve věku od 3 do 6/7 let. Vzdělávání zajišt'ují dvě učitelky, ve třídě Ježečci jedna.

Lištičky - hudebně pohybové

Sovičky - literárně dramatické

Ježečci - sportovní

Vzhledem ke složení dětí, jejich počtu ve třídě a díky uspořádání většiny třídy jsou občas zařazovány dělené řízené činnosti, vzdělávací řízenou činnost zajišt'ují dvě učitelky, děti jsou rozděleny podle věkových skupin.