POZOR! ZMĚNA V USPOŘÁDÁNÍ TŘÍD OD ŠKOLNÍHO ROKU 2018-2019

Zaměření tříd se ruší.

Zachovány budou heterogenní třídy, avšak věkové skupiny v jednotlivých třídách budou omezeny. Tzn. - ve třídě nebude věkové rozpětí 3-6 let, ale zpravidla 3-4,5 roku a  4,5-6/7 let.  

Třídy

V Mateřské škole Čtyřístek je 8 heterogenních tříd.

Uspořádání tříd - Domažlická

V  budově Domažlická jsou čtyři třídy po 28 a jedna po 15 dětech. Vzdělávací činnost zajišt'ují dvě učitelky, ve třídě Mravenečci jedna.

Třída Veverek - 28 dětí - Věra Müllerová, Iva Sochorová

Třída Žabiček - 28 dětí - Marie Št'astná (zástupkyně ředitelky), Helena Trojanová

Třída Skřivánků - 28 dětí - Michaela Hoffmannová, Jakub Dušek, Šárka Skůpová (ředitelka MŠ)

Třída Zajíčků - 28 dětí - Iva Jirsová, Jana Michaličková

Třída Mravenečků - 15 dětí - Lýdie Verčimáková

Uspořádání tříd - Kolovratská

V  budově Kolovratská jsou 3 heterogenní třídy - 16, 14 a 10 dětí. Vzdělávání zajišt'ují dvě učitelky, ve třídě Ježečci jedna.

Lištičky - 16 dětí - Natálie Šindelářová (zástupkyně ředitelky), Karla Kadlecová

Sovičky - 14 dětí - Ilona Gutová, Hana Mejzlíková

Ježečci - 10 dětí - Martina Poustková

Vzhledem ke složení dětí, jejich počtu ve třídě a díky uspořádání většiny třídy jsou občas zařazovány dělené řízené činnosti, vzdělávací řízenou činnost zajišt'ují dvě učitelky, děti jsou rozděleny podle věkových skupin.