STRAVOVÁNÍ   V  MATEŘSKÉ  ŠKOLE

  Našim malým strávníkům vaří paní kuchařky chutnou tradiční  stravu, průběžně obohacovanou novými surovinami.

                                                  

      O to, aby dětem chutnalo, se stará kolektiv v obsazení:

   vedoucí stravování pro obě budovy: Jana Daruová

       paní kuchařky v Domažlické - vlastní školní jídelna:  Hana Gabrielová, Radka Vejdělková, Žaneta Pinkerová

               paní kuchařka v Kolovratské - dovoz obědů z firmy J+J, svačiny a přesnídávky vlastní:  Šárka Malá               


     Sestavování jídelníčků se řídí pravidly české potravinové pyramidy


JÍDELNÍČKY


MŠ Domažlická

MŠ Kolovratská

Zdravý životní styl - ZŽS, diety

Naše školka má již několik let ve svém vzdělávacím programu tzv. výchovu ke zdravému životnímu stylu, jehož součástí je správná strava.  Dalšími činiteli je psychická pohoda - nebo-li psychohygiena, přiměřený pohyb a péče o prostředí, ve kterém žijeme.
Vyvážená pestrá strava, nutričně a energeticky, je jedním ze základních pilířů pocitu zdraví a pohody. Děti seznamujeme se všemi složkami potravy, ochutnávají postupně celou škálu potravin, které jsou pro život v našem českém prostředí charakteristické a pro organismus prospěšné. Spolupracujeme s firmami a farmáři v našem okolí, částečně zařazujeme biopotraviny. Naše paní kuchařky se zúčastňují různých školení, které jim rozšiřují obzory v oblasti dalších možností zavádění nových receptur do dětského stravování. 
V budově v Domažlické ulici jsme schopni dětem, které mají dietní omezení z důvodu onemocnění celiakií, nesnášenlivosti laktozy nebo mléčné bílkoviny, vařit  dietní stravu či respektovat nemožnost příjmu vybraných potravin při různých alergiích.  

Všechny možnosti jsou akceptovány výhradně po dohodě s vedoucí stravování. Je nutné  mít tuto skutečnost potvrzenu na evidenčním listu dětským lékařem a upozornit na ni v den zápisu ředitelku MŠ. Pokud nastane akutní dietní opatření během roku, je třeba ihned tuto změnu nahlásit vedoucí stravování. Částečná spolupráce s rodiči je v některých případech nutná.  Bližší informace v provozním řádu ŠJ.

Naše kulinářské pokusy ........


Děti se učí péct různé druhy pečiva, připravovat saláty...........