Personál

Ředitelka školy   Šárka Skůpová

                                      Hospodářka školy, vedoucí školní jídelny   Renata Voříkovská             

Pedagogové Domažlická                                                           Pedagogové Kolovratská

Marie  Št'astná   zástupkyně ředitelky Domažlická           Natálie Šindelářová   zástupkyně ředitelky Kolovratská 

Lýdia Verčimáková                                                              Martina Poustková

Iva Sochorová                                                                     Ilona Gutová

Věra Müllerová                                                                    Hana Mejzlíková

Helena Trojanová                                                                Karla Kadlecová

Michaela Hoffmannová

Jakub Dušek

Ivana Jirsová

Jana Michaličková

Provozní zaměstnanci Domažlická                             Provozní zaměstnanci Kolovratská

Anna Hoffmannová  školnice                                                

Alena Oraská

Zaměstnanci školní jídelny Domažlická                      Zaměstnanci školní jídelny Kolovratská

Renáta Voříkovská vedoucí ŠJ, hospodářka školy                 Šárka Malá

Hana Gabrielová - vedoucí kuchařka

Radka Vejdělková

Jana Dvořáková