O nás

Mateřská škola Čtyřlístek Domažlická s velkou zahradou se nachází na sídlišti zvaném Kavčí skála, v klidném prostředí mimo rušné komunikace, v blízkosti krásných lesů.

Součástí je detašované pracoviště MŠ Čtyřlístek Kolovratská. Plní společné cíle, řídí se jednotným Školním vzdělávacím programem. Objekt se nachází nedaleko centra města v blízkosti dětského hřiště, dopravního hřiště a rybníka. Budovu obklopuje zahrada, která je vhodná pro volné hry, sport a vzdělávací činnosti.

Mateřská škola má kapacitu 151 dětí. V budově Domažlická je kapacita 111 a v budově Kolovratská 40 dětí. O jejich bezpečnost, vzdělávání  a chod  MŠ se stará celkem 16 pedagogů, školní asistent, asistenti pedagoga, 3 provozní zaměstnanci a 5 pracovníků školní jídelny.

IMAGE MATEŘSKÉ ŠKOLY

Hlavním cílem školy je vytvořit pro děti hravé a bezpečné prostředí, jehož základem je citovost, smysluplná aktivita, zvídavost a radost z pohybu. Čtyřlístek má image školy, která se zabývá zdravým životním stylem. Projekty Zdravá abeceda  a Naše zahrádka jsou rozpracovány ve Školním vzdělávacím programu. Cílem projektů je podpořit u dětí, potažmo u jejich rodin, správné návyky pro zdravý životní styl. Tématické celky kladou důraz na čtyři domény - pohyb, výživa, psychohygiena a péče o prostředí ve kterém žijeme. Do stravování se snažíme nově zařadit výpěstky z naší zahrádky, zvýšit povědomí o ekologii, navázat spolupráci s ekofarmáři a naučit děti přirozeným způsobem vnímat koloběh přírody, jejíž součástí jsme.  V projektu Naše zahrádka jde o vytvoření praktické a užitkové části zahrady, kde se děti  seznamují s přírodou, zahradničením,  bádají a zkoumají. 

Provoz


Organizace provozu je obsažena v řádech školy.

Uspořádání dne se řídí Režimem dne, kerý není svazující, zahrnuje řízené i neřízené činnosti, pobyt venku, čas na stravu i odpočinek. Je odpovídající potřebám dítěte.

Provoz mateřské školy je celodenní.

V budově Domažlická od 6:30h. do 17:00h.

V budově Kolovratská od 6:30h. do 17:00h.