KOLOVRATSKÁ

Lištičky - hudebně pohybové zaměření  (16 dětí - Natálie Šindelářová - zástupkyně ředitelky, Karla Kadlecová)

Třída je zaměřena na rozvoj hudebního cítění, tanečního projevu, poznávání hudebních nástrojů, hru na dětské hudební nástroje, poslech hudby. Děti se naučí i relaxovat při relaxační hudbě a správně prodýchat tělo při jogových cvičení.

Sovičky - literárně dramatické zaměření  (14 dětí - Ilona Gutová, Hanka Mejzlíková)

Třída má zaměření na literárně-dramatickou výchovu, kdy se děti prostřednictvím loutek, maňásků a vlastního hereckého projevu učí vyjádřit své pocity, rozšířit slovní zásobu a celkově zkvalitnit svůj slovní projev.  

Ježečci - sportovní zaměření   (10 dětí - Martina Poustková)

Třída má sportovně-pohybové zaměření, cílem je všestranný tělesný rozvoj a pozitivní vztah k tělesným aktivitám, děti upevní své vztahy v kolektivu a naučí se spolupracovat s učitelkami i mezi sebou. 

Nový školní rok 2017/18 začíná v pondělí- 4.9.

Od tohoto roku je předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhnou k 31.8. 2017- 5 -ti let věku POVINNÉ!

Vzdělávání v naší MŠ bude probíhat formu pravidelné denní docházky od 8.15 hod. do 12.15.hod.

MŠ je oprávněna doložení důvodů nepřítomnosti dítěte písemnou omluvenkou.


SPOLEČNÉ AKCE

Podívejte se, co už máme za sebou.......

PROHLÉDNĚTE SI NAŠE FOTOGRAFIE

PŘIPRAVUJEME

                                              NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2017/18
                  23.12-2.1.- Vánoční prázdniny.
                PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ SVÁTKY A VŠE NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU!
Leden 2018- 9.1.- 16.1.- 23.1.- 25.1. -30.1.-Plavání, děti přijdou do MŠ v 7.45h
                   25.1. Záchranáři v MŠ-od 9.15-naučný program pro děti-1. pomoc

Únor 2018

                    7.2.-dopoledne-"Karnevalové hrátky"-veselý program, dejte dětem  masky

                    14.2.- 10 hodin- Divadlo-"O rybáři a rybce"

                    19.-23.2.-Jarní prázdniny, odpadá úterní plavání

                     27.2.-poslední kurz plavání

Březen
                  12.3.-9.30-Divadlo-"O Červené Karkulce"
                  14.3.-10 h-Předškoláci jdou na návštěvu do ZŠ-Slunečnice
                   19.3.-Předškoláci od 10 hodin-průzkum hudebnosti ze ZUŠ
Duben
                   6.4. 9.00-17.00-Zápis do ZŠ V Říčanech
                  14.4.-Den otevřených dveří-9-11 hodin v Kolovratské i Domažlické
                   18.4. od 10 hodin-divadlo-"V malovaném vajíčku přinášíme písničku"
Květen
                   2.5.-Planetárium Praha- "O zvědavé kometě"-děti přijdou do MŠ v 8.00 hodin
                   2.5.-Zápis do MŠ.-od 9.00 do 17.00 v budově Domažlická
                   10.5. od 9 hodin-focení v MŠ
                   17.5.-od 10.00-Besídka Jiřího Helekala

Červen

                  1.6.-Den dětí plný her a soutěží na školní zahradě, malování na obličej, od 16 hodin-    opékání buřtíků pro děti i rodiče

                  4.-8.6.-Týden cestovatelů-poznávací výlety

                  22.6.-Loučení se školáky-slavnostním program-Varieté