23.3.2020 Aktuální informace o platbách

Vážení rodiče,vzhledem k uzavření mateřské školy se bude výše úplaty školného řídit §5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Pokud škola zůstane
uzavřena, za měsíc březen bude výše školného 415,- Kč. Prosíme tedy prozatím o pozastavení plateb školného i stravného od dubna 2020 po dobu uzavření škol a školek. O znovuobnovení plateb se Vás pokusíme včas informovat. Vyúčtování přeplatků za školné proběhne po obnovení provozu školy a to zasláním všech příchozích plateb v období uzavření MŠ na účet a to včetně přeplatku za březen, který bude činit 891,- Kč. Přeplatky za stravné budou vráceny jako obvykle do konce října 2020.DĚKUJI.--
Tereza Fialová
Hospodářka a vedoucí jídelny

PLATBY

                                                    pro školní rok 2019-20

Částka musí být připsána na účet MŠ do 15. dne příslušného měsíce.

Nové děti - první den nástupu do MŠ obdrží rodič přihlášku ke stravování s variabilním symbolem platným pro platbu stravného i školného. Prosím uhradit až s novým VS.

                        Roční vyúčtování se provádí po ukončení školního roku, včetně prázdnin.

            Přeplatky budou zasílány na účet rodičů do 15.11.2020 maximálně.

 ŠKOLNÉ   1.306,-   částka je platná pro obě budovy

                                             účet č. 27-9626930227/0100, VS - bude přidělen novým dětem


                                           STRAVNÉ

  •                                       účet č. 27-9626880207/0100, VS - bude přidělen novým dětem                                                                                     částka musí být připsána na účet MŠ do 15. dne příslušného měsíce


                                                        Budova Domažlická:

                                        1. kategorie:  věk 7 let do 31.8.2018  - polodenní strava     740,- Kč

                                                                                                       - celodenní strava     920,- Kč  

                                        2. kategorie:  ostatní                           - polodenní strava     700,- Kč

                                                                                                       - celodenní strava     880,- Kč

                                

                                                          Budova Kolovratská:

                                  1. kategorie:  věk 7 let do 31.8.2018   - polodenní strava     860,- Kč

                                                                                                         - celodenní strava    1.040,- Kč

                                           2. kategorie:  ostatní                           - polodenní strava      720,- Kč

                                                                                                          - celodenní strava      900,- Kč