PLATBY

                                                    pro školní rok 2019-20

Částka musí být připsána na účet MŠ do 15. dne příslušného měsíce.

Nové děti - první den nástupu do MŠ obdrží rodič přihlášku ke stravování s variabilním symbolem platným pro platbu stravného i školného. Prosím uhradit až s novým VS.

                        Roční vyúčtování se provádí po ukončení školního roku, včetně prázdnin.

            Přeplatky jsou zasílány na účet rodičů do 30.10.2019 maximálně.

 ŠKOLNÉ   1.306,-   částka je platná pro obě budovy

                                             účet č. 27-9626930227/0100, VS - bude přidělen novým dětem


                                           STRAVNÉ

  •                                       účet č. 27-9626880207/0100, VS - bude přidělen novým dětem                                                                                     částka musí být připsána na účet MŠ do 15. dne příslušného měsíce


                                                        budova Domažlická:

                                        1. kategorie:  věk 7 let do 31.8.2018  - polodenní strava     740,- Kč

                                                                                                       - celodenní strava     920,- Kč  

                                        2. kategorie:  ostatní                           - polodenní strava     700,- Kč

                                                                                                       - celodenní strava     880,- Kč

                                

                                                          budova Kolovratská:

                                  1. kategorie:  věk 7 let do 31.8.2018   - polodenní strava     860,- Kč

                                                                                                         - celodenní strava    1.040,- Kč

                                           2. kategorie:  ostatní                           - polodenní strava      720,- Kč

                                                                                                          - celodenní strava      900,- Kč