PLATBY

                                                 

Pro školní rok 2021-2022

Částka musí být připsána na účet MŠ do 15. dne příslušného měsíce. První den nástupu do MŠ obdrží rodič přihlášku ke stravování s variabilním symbolem platným pro platbu stravného i školného. Prosím uhradit až s novým VS.

Roční vyúčtování se provádí po ukončení školního roku, včetně prázdnin.

Přeplatky budou zasílány na účet rodičů do 15.11.2020 maximálně.

                                               ŠKOLNÉ   2020 - 2021

1.332,-   částka je platná pro obě budovy

                                             účet č. 27-9626930227/0100, VS - bude přidělen novým dětem


                                           STRAVNÉ 2020 - 2021

  •                                       účet č. 27-9626880207/0100, VS - bude přidělen novým dětem                                                                                     částka musí být připsána na účet MŠ do 15. dne příslušného měsíce


                                                        Budova Domažlická:

                                        1. kategorie:  věk 7 let do 31.8.2021  - polodenní strava     820,- Kč

                                                                                                       - celodenní strava     1000,- Kč  

                                        2. kategorie:  věk 3 - 6 let                   - polodenní strava     740,- Kč

                                                                                                       - celodenní strava     920,- Kč

                                

                                                          Budova Kolovratská:

                                  1. kategorie:  věk 7 let do 31.8.2021   - polodenní strava     860,- Kč

                                                                                                         - celodenní strava    1.040,- Kč

                                           2. kategorie:  věk 3 - 6 let                  - polodenní strava      760,- Kč

                                                                                                          - celodenní strava      940,- Kč