PLATBY

                                                    pro školní rok 2018-19

částka musí být připsána na účet MŠ do 15. dne příslušného měsíce

                        roční vyúčtování se provádí po ukončení školního roku, včetně prázdnin

                                  přeplatky jsou zasílány na účet rodičů do 30.10.2018 maximálně

 ŠKOLNÉ   1.224,-   částka je platná pro obě budovy

                                             účet č. 27-9626930227/0100, VS - bude přidělen


                                           STRAVNÉ

                                      účet č. 27-9626880207/0100, VS - bude přidělen                                                                                     částka musí být připsána na účet MŠ do 15. dne příslušného měsíce


                                                        budova Domažlická:

                                        1. kategorie:  věk 7 let do 31.8.2018  - polodenní strava     740,- Kč

                                                                                                       - celodenní strava     920,- Kč  

                                        2. kategorie:  ostatní                           - polodenní strava     700,- Kč

                                                                                                       - celodenní strava     880,- Kč

                                

                                                          budova Kolovratská:

                                  1. kategorie:  věk 7 let do 31.8.2018   - polodenní strava     860,- Kč

                                                                                                         - celodenní strava    1.040,- Kč

                                           2. kategorie:  ostatní                           - polodenní strava      720,- Kč

                                                                                                          - celodenní strava      900,- Kč