VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY ČTYŘLÍSTEK

AKTUALITY

DUBEN 2021

Dne 12.4. do odvolání z nařízení vlády je umožněno prezenční vzdělávání dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání a dětem, jejichž zákonní zástupci jsou

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo 

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů, 

e) příslušníci ozbrojených sil, 

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

Vzdělávání bude probíhat ve skupinách po 15 dětech (nařízení vlády). Rádi zachováme alespoň částečně strukturu jednotlivých tříd, ale bohužel není možné nařízený počet do 15 dětí překročit. O rozdělení do skupin rozhodne vedení školy.

Podmínkou pro možnost vzdělávání je negativní antigenní test, který provede zákonný zástupce pod dohledem zástupce školy. Testovat je možné pouze děti bez příznaků onemocnění Covid-19 nebo jakýchkoli infekčních onemocnění. Děti s příznaky musí zůstat doma. Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek, popř. v jiný den, pokud dítě v tyto dny bude nepřítomné.

O opatřeních a organizaci provozu či testování budeme zákonné zástupce dětí, kterým bude vzdělávání dle nařízení vlády umožněno, průběžně informovat. Nyní připravujeme manuál. Pravidelně sledujte webové stránky.

Doprovod do MŠ - pouze jedna osoba. Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví je vstup do budovy možný pouze s respirátorem nebo obdobným prostředkem bez výdechového ventilu (FFP2/KN95). Toto nařízení se nevztahuje na děti, které MŠ navštěvují.

Provoz MŠ bude v obou budovách od 6:30 do 17:00h.

V přílohách najdete informace MZ a MŠMT. 

BŘEZEN 2021

22.3. Vážení rodiče, chtěla bych Vás a hlavně děti pozdravit. Jak víte, bohužel zatím se nemůžeme potkávat ve školce. Opatření pokračují a zatím nevíme, kdy se konečně budeme moci vrátit.
Chtěla bych vám všem připomenout přihlašování na prázdniny. Informace najdete na webu. Pokud chcete do Čtyřlístku, stačí dát vědět p. uč, aby vás zapsaly do seznamu. Pokud jste tak již neučinili. Pokud chcete na jinou MŠ, na webu najdete universální žádost a informace jednotlivých MŠ. Jen je potřeba si včas domluvit s p. uč. kopii evidenčního listu. Mohou vám jí naskenovat. Přihlašování trvá do 15.4.
Přeji všem krásné a doufám už brzy jarní dny a doufejme, že se brzy budeme potkávat ve školce. 

S pozdravem Š. Skůpová 

3.3. Informace ohledně zápisu do MŠ budou průběžně vkládány během března do sekce Zápis

3.3. Zápis do přípravné třídy ZŠ Nerudova - informace v příloze

ÚNOR 2021

26.2.2021

Vážení rodiče,
vzhledem k vážné epidemiologické situaci přijala vláda na svém jednání dne 26.2.2021 krizové opatření č. 200 a rozhodla o uzavření mateřských škol od 27.2.2021 do 21.3.2021.
Podle nových pravidel škola nevyplňuje žádost o ošetřovné, zákonný zástupce vyplňuje sám. Formulář naleznete např. na https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu .
Sledujte pravidelně webové stránky MŠ i systém Lyfle, kde Vás budeme průběžně informovat o vývoji celé situace.
Třídní učitelé vás budou během následujícího týdne informovat o průběhu distančního vzdělávání.
Děkujeme Vám za pochopení celé situace a doufáme, že brzy bude lépe a všichni se zase sejdeme ve školce.
S pozdravem Šárka Skůpová, ředitelka MŠ Čtyřlístek

V době nouzového stavu budou v provozu pro děti o 2 do 6 let MŠ Srdíčko a pro děti do 10 let 

ZŠ U Lesa, tyto školy budou sloužit pro děti rodičů těchto profesí (podrobněji viz. rozhodnutí hejtmanky):

  • zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, zaměstnanci ve zdravotnictví, orgánů ochrany veřejného zdraví, v sociálních službách, zaměstnanci úřadu práce, české správy sociálního zabezpečení, ozbrojených sil, zaměstnanci Ministerstva vnitra, pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci určené školy, ...

 - upřesnění a více informací najdete v příloze Říčanské školy ... a Rozhodnutí hejtmanky ...

Prosím, sledujte webové stránky, budeme průběžně vkládat důležité informace.
V případě, že nežijete ve společné domácnosti s druhým zákon. zástupcem, prosím o předání všech informací. 

24.2.2021 Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví je vstup do budovy možný pouze s respirátorem nebo obdobným prostředkem bez výdechového ventilu (FFP2/KN95).

Toto nařízení se nevztahuje na děti, které MŠ navštěvují.

Děkujeme za pochopení

Š. Skůpová

ředitelka MŠ Čtyřlístek

11.2.2021

Vážení rodiče,

v současné době se v MŠ v budově Domažlická vyskytuje několik případů nákazy Covid-19, zároveň čekáme na výsledky dalších testů. Celá situace je průběžně konzultována s KHS. Prosím, sledujte zdravotní stav svého dítěte i svůj. Nedávejte nám do MŠ děti nachlazené, s příznaky jakékoli nemoci, s teplotou, se střevními obtížemi. Nedávejte nám děti v případě, že čekáte na testy, výsledky testů nebo máte podezření na kontakt s osobou pozitivní na Covid - 19. Vždy nám vše oznamte. Pravidelně komunikujeme s KHS. Děkujeme těm, kteří svým zodpovědným jednáním pomohou minimalizovat možnost šíření nákazy.

Děkujeme za pochopení.

Šárka Skůpová

ředitelka MŠ

1.2.2021 Vážení rodiče, vzhledem k situaci ohledně šíření nemoci Covid-19, nadále pokračuje omezený provoz MŠ.

Provoz v obou budovách je 6:30 - 16:00h. do konce února.

Prosíme, nedávejte do MŠ děti s příznaky jakéhokoli onemocnění, v případě, že vy nebo vaše dítě čekáte na výsledky testů, potkali jste se s Covid pozitivním, jste v karanténě. Bohužel se nám stále častěji objevuje možnost výskytu nákazy v MŠ. Jedině zodpovědným přístupem můžeme minimalizovat možnost šíření nemoci v MŠ. Děkuji za pochopení Š. Skůpová, ředitelka MŠ

LEDEN 2021

26.1. Informace o provozu o letních prázdninách najdete v sekci Informace pro rodiče - rolovat dolu.

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci šíření onemocnění Covid-19 Rada města Říčany rozhodla o pokračování omezeného provozu v říčanských mateřských školách do 29.1.2021.

Provoz MŠ Čtyřlístek v obou budovách je od 6:30 do 16:00h.

Prosíme, nedávejte nám nachlazené děti, děti s příznaky jakékoli nemoci, s teplotou. Sledujte pravidelně zdravotní stav dětí i svůj. Nedávejte nám děti v případě, že čekáte na testy, výsledky testů nebo máte podezření na kontakt s osobou pozitivní na Covid-19. Vždy nám tento fakt oznamte. Pravidelně komunikujeme s KHS a v případě, že ji oslovíme, můžeme vše urychlit a snížit riziko nákazy. Děkujeme za váš dosavadní zodpovědný přístup a prosíme vydržme dál. Jen zodpovědným jednáním můžeme minimalizovat možnost šíření nákazy v MŠ.

Za všechny zaměstnance a děti MŠ Čtyřlístek

Šárka Skůpová, ředitelka MŠ

Uzavření MŠ Čtyřlístek z důvodu přerušení dodávky elektřiny 13. 1. 2021 - pouze budova Domažlická

Dne 13. 1. 2021 dojde na adrese Mateřská škola Čtyřlístek Domažlická 1656, Říčany k plánovanému přerušení dodávky elektrické energie v době od 8h. do 14h. Vzhledem k této skutečnosti nelze zajistit provoz MŠ (není možnost vařit, topit, mít nádobí, nepoteče teplá voda atd.). Z rozhodnutí ředitelky MŠ Čtyřlístek bude tento den škola uzavřena. Celá situace byla projednána se zřizovatelem.

Šárka Skůpová

Ředitelka MŠ Čtyřlístek

4.1.-8.1.2021 MŠ z rozhodnutí rady města Říčany je MŠ otevřena v omezeném provozu - Domažlická 6:30 - 16:00h., Kolovratská 6:30 - 16:00h. 

Vážení rodiče,
s novým rokem Vám všem přeju hodně štěstí, rodinné pohody a klidu, pracovních úspěchů a hlavně zdraví. Konec roku jsme celkem zvládli a já věřím, že zvládneme i začátek nového roku a dočkáme se, že konečně bude lépe. Jak to zvládneme, záleží na nás všech. Proto Vás prosím, dávejte do MŠ pouze zdravé děti, bez příznaků nachlazení, teplot, střevních problémů či jiných zdravotních problémů. Nedávejte do MŠ děti, pokud máte podezření na kontakt s osobou nakaženou Covid-19, v případě že čekáte na testy či výsledky testů. To se týká i doprovodu. Vždy nás informujte o případné karanténě, či čekání na testy. Okamžitě jednáme s KHS a spolu se snažíme zavést nutná opatření. Je to rychlejší, než čekání na oslovení ze strany KHS. I nadále pokračuje z rozhodnutí rady města omezený provoz, tak jak byl na konci roku.
Děkuji za Váš zodpovědný přístup na podzim a prosím o stejný i v nadcházejícím období. Všichni věříme, že si už konečně ten školní rok brzy začneme užívat.
S pozdravem Šárka Skůpová, ředitelka MŠ

Prosinec 2020

23.12. - 31.12.2020 Vánoční prázdniny, MŠ uzavřena

7.12.-22.12.2020, 4.1.-8.1.2021 MŠ z rozhodnutí rady města Říčany je MŠ otevřena v omezeném provozu - Domažlická 6:30 - 16:00h., Kolovratská 7:00 - 16:00h.

30.11.2020 - 4.11. 2020 MŠ otevřena v omezeném provozu

Vážení rodiče,
z rozhodnutí Rady města i nadále v následujícím týdnu 30.11. - 4.12.2020 máme opět omezený provoz - MŠ otevřena od 6:30 do 16h. v budově Domažlická a stejně tak v budově Kolovratská. Tímto opatřením nedochází ke spojování dětí z jednotlivých tříd, díky tomu můžeme minimalizovat možnost šíření nákazy. Děkujeme Vám za pochopení a úžasný zodpovědný přístup, i když víme, že to pro vás vůbec není jednoduché. MŠ je samozřejmě otevřena pro všechny, kdo to potřebují. Věřím, že situace bude již lepší a brzy se zase všichni potkáme. Přeji všem krásný adventní víkend a hlavně pevné zdraví. 

Šárka Skůpová, MŠ Čtyřlístek

Listopad 2020

2.11. MŠ otevřena v omezeném provozu


Vážení rodiče,
Rada města Říčany na svém mimořádném zasedání dne 30.10.2020 rozhodla o omezení provozu v Mateřské škole Čtyřlístek Říčany od 2.11.2020 do odvolání, z důvodu organizačních a technických příčin, které znemožňují poskytování předškolního vzdělávání. Vážení rodiče, v souvislosti s tímto opatřením Vás prosíme o zvážení, zda je účast vašich dětí v MŠ s ohledem na aktuální stav nutná. Víme, že pro vás není situace vůbec jednoduchá. Avšak i u nás bojujeme s provozními problémy. Nemoci personálu, OČR u některých zaměstnanců, většina pedagogů i ostatních zam. je v rizikové skupině. Bohužel situace v Říčanech není úplně ideální, proto Vás prosíme o shovívavost a porozumění. Mateřské školy jsou téměř jediné místo, kde je větší koncentrace osob nad povolený počet a bez ochranných pomůcek. Zároveň nelze zamezit blízkým kontaktům mezi dětmi navzájem, ale i dětmi a dospělými, nemůžeme zabránit vstupu doprovodu do MŠ. Zároveň Vás prosíme, nedávejte do MŠ děti s příznaky jakékoli nemoci (nachlazení, střevní, kožní, teploty ...), tak jak je to uvedeno ve Školním řádu a jeho příloze. Pokud sami na sobě cítíte nějaké příznaky onemocnění, nedávejte děti do MŠ ani sami do MŠ nevstupujte. V případě, že máte podezření na onemocnění Covid v rodině, pokud jste se setkali s pozitivním člověkem, čekáte na testy, jste v karanténě, oznamte nám to, nedávejte děti do MŠ. Vše je anonymní. My ale můžeme okamžitě jednat s KHS a předejít možnému šíření. Chceme celou situaci zvládnou co nejlépe. Vím, že se dětem stýská, nám také, ale pokud nyní společně budeme dodržovat veškerá opatření a doporučení, budeme k sobě ohleduplní, určitě se brzy zase společně všichni setkáme a konečně si ten školní rok začneme užívat.


S přáním pevného zdraví vašim rodinám i blízkým
Šárka Skůpová, ředitelka MŠ Čtyřlístek 

Říjen 2020

21.10. Žádost o ošetřovné - možnost vyzvednout v jednotlivých budovách. Domažlická - čtvrtek 22.10. a pátek 23.10. ve třídách, Kolovratská - dle informací p. zástupkyně. 

20.10. Z rozhodnutí Rady města bude v době 26. 10. - 30. 10. 2020  provoz v Mateřské škole Čtyřlístek přerušen. 

Září 2020

22.9. Dravci - seznámení s dravci - environmentální program v dopoledních hodinách na zahradě školy - Domažlická

Od 10.9. je povinnost nošení roušek ve všech společných prostorách MŠ. Tato povinnost se vztahuje na doprovod dětí, návštěvy a personál. Výjimku mají děti, které MŠ navštěvují.

Třídní schůzky Domažlická - Veverky - 2.9. od 17h., Zajíčci - 2.9. od 18:30h., Skřivánci - 3.9. od 17h., Mravenečci - 7.9. od 17h., Žabičky - 8.9. od 17h. V případě vhodného počasí proběhnou schůzky na zahradě MŠ.

Třídní schůzka Kolovratská - 10.9. od 17h.

Zahájení provozu v novém školním roce - 1.9.2020 - úterý.

Informace a Evidenční list - nové děti  - v sekci Informace pro rodiče (rolovat dolu) - Poprvé do školky

Přečtěte si před nástupem do MŠ i další důležité dokumenty.

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé MŠ a návštěvníci. Vzhledem k epidemiologické situaci Vás prosíme, abyste v prostorách školy používaly roušky a při příchodu si desinfikovali ruce. MŠ každý den navštíví poměrně velké množství osob. Je naším společným zájmem udržet školu v chodu. K tomu potřebujeme mít nejen zdravé děti, ale i všechny zaměstnance. Věříme, že společně se nám to podaří. Proto prosíme o ohleduplnost, zodpovědnost a spolupráci. Chceme všem dětem zajistit bezpečné prostředí a společně si celý školní rok užít.

Děkujeme za pochopení. Děti a zaměstnanci MŠ Čtyřlístek