VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY ČTYŘLÍSTEK

AKTUALITY

26.7.2022 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЄСТРАЦІЙ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТИ У 2022/2023 

18.7.2022 Informace z třídní schůzky pro nově přijaté děti najdete v sekci Informace pro rodiče - Třídní schůzky

23.6. třídní schůzka pro rodiče všech přijatých dětí proběhne v budově Domažlická od 16:00h. Prosím dostavte se pokud možno bez dětí. Děkuji za pochopení. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЄСТРАЦІЙ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТИ У 2022/2023 

Zápis ČR

V případě, že se registrační číslo vašeho dítěte v seznamu neobjevilo, není v tuto chvíli přijato. Při uvolnění  dalších míst budou další žadatelé podle pořadníku okamžitě kontaktováni.

Zápis do MŠ 2022 -  více informací v případě přijetí i nepřijetí najdete v sekci Zápis - Po zápisu . Na webu bude zároveň zveřejněn termín informační schůzky pro přijaté uchazeče. Sledujte naše webové stránky. 

ČERVEN 2022

1.6. Den dětí -  dopolední program soutěží a her na školní zahradě - připravuje ZŠ Bezručova - Domažlická

6.6. Divadlo Krab - v rámci dopoledního programu - Domažlická

9.6. Divadlo ve Voděrádkách  - v rámci dopol. programu, dar zřizovatele ke dni dětí - Domažlická

13.6. - 17.6. zahradní slavnosti dle termínů jednotlivých tříd - Domažlická

15.6 od 16:00h. zahradní slavnost Skřivánci

KVĚTEN 2022

Během května a června třídní výlety dle rozpisu jednotlivých tříd - Domažlická

2.5. Zápis do MŠ - žádosti k přijetí, potvrzené od lékaře (vyjma dětí v posledním roce před nástupem do ZŠ) odevzdávejte pouze do budovy  Domažlická. Další informace budou zveřejněny na našich webových stránkách - sekce Zápis, na stránkách města a v Říčanském Kurýru.

23.5. Bubnování - hudební dopol. program - Domažlická

24.5. Focení dětí (jednotlivci předškoláci, skupinka všichni) , dejte dětem hezké oblečení - Domažlická

DUBEN 2022

1.4. Byl spuštěn elektronický systém zápisu do MŠ na školní rok 2022/2023  https://skolky.ricany.cz  

6.4. Den otevřených dveří v obou budovách od 17:00h. do 19:00h.  - zájemci o docházku do MŠ Čtyřlístek, přijd'te se podívat a získat informace o zápisu do MŠ.

Zápis do MŠ - elektronická žádost - systém bude spuštěn 1.4.2022

BŘEZEN 2022

Dětské karnevaly dle rozpisu tříd

ÚNOR-2022

22.2. Vyvěšeny informace o prázdninovém provozu - info v jednotlivých MŠ. MŠ Čtyřlístek - žádosti zasílejte do 31.3., součástí musí být kopie EL - platí pro děti z jiných MŠ. Děti chodící do Čtyřlístku zapište pouze do seznamu v jednotlivých budovách, nevyplňujte žádost!  Provoz bude pouze v budově Domažlická. Více informací najdete v sekci Informace pro rodiče - rolujte dolu, Letní prázdniny 2022.

Provoz od 1.8. - 12.8.  Pouze pro děti z MŠ Čtyřlístek a Srdíčko již od 25.7. - 12.8.2022. 

25.2. Návštěva muzea v Říčanech - třída Žabičky - v rámci dopoledního programu. Více na Lyfle.

Dětské karnevaly dle rozpisu tříd

LEDEN 2022

13.1. Program v rámci výstavy Příběhy říčanského hradu - příchod do 7:45, návrat na oběd. Do batůžku pití a pláštěnku. - Domažlická, tř. Skřivánci

PROSINEC 2021

15.12. Setkání na zahradě školky - třída Skřivánci - čas 16:00h. - více informací v sekci třídy - Domažlická - skřivánci a na Lyfle

16.12. Setkání na zahradě školky - třída Žabičky - 16:00h. - info na Lyfle

7.12. Třída zajíčci - setkání na zahradě DPKS

20.12. Plavecký kurz zrušen. Náhrada 23.2.2022 - Domažlická

LISTOPAD 2021

MŠ Čtyřlístek hledá zaměstnance - do budovy Domažlická - úklid, učitelku

do budova Kolovratská - asistentku pedagoga.

Více informaci v sekci Menu - Mateřská škola - Personál - Pracovní místa,  731 449 153

29.11. Zahájení plaveckého kurzu - Domažlická - odjezd z MŠ 9:30h., další lekce 6.12.,16.12.,21.12. (odjezd 7:15h.),3.1.,10.1.,17.1.,24.1.,31.1.,14.2. (informace budou upřesněny)

28.11. Rozsvícení vánočního stromečku na náměstí - program Skřivánci (Domažlická) , informace budou upřesněny.

23.11. a 24.11. focení dětí - budova Domažlická

11.11. Dravci - v rámci dopoledního programu - Domažlická

5.11. Projektové dopoledne Jak žije les - v okolí Kostelce n- Černými lesy - Mravenci

3.11. Listopádkový podvečer s tvořením - setkání dětí a rodičů s dílničkou  a hraním na školní zahradě - Skřivánci (Domažlická)

ŘÍJEN 2021

5.10. Nácvik evakuace - v rámci dopoledního programu - Domažlická

12.10. Projektové dopoledne - Jak žije les - v okolí Kostelce n. Černými Lesy - Mravenci (Domažlická) - zrušeno, náhradní termín      5.11. 2021

19.10 Projektové dopoledne - Jak žije les - v okolí Kostelce n. Černými lesy - Skřivánci (Domažlická)

25.10.-31.10. - snížený tlak vody, možní snížen kvalita vody


ZÁŘÍ 2021

Třídní schůzky

2.9. Tř. Zajíčci 16:30h.

6.9. Tř. Mravenečci 16:00h.,     Tř. Žabičky  16:30h.

7.9. Tř. Skřivánci 16:30h.,            Tř. Veverky 17:00h.

9.9. Budova Kolovratská 16:00h.

1.9. Nástup do MŠ - provoz MŠ v obou budovách 6:30-17:00h.

Předškolní vzdělávání - povinné pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ - každý den od 8:15 do 12:15h.

Nové děti - doporučujeme adaptační program dle doporučení třídních učitelek, doporučujeme nástup kolem 8:00h.

Platby  - informace najdete v sekci platby.